dcsimg

บ๊อช - เครื่องเจียรไฟฟ้า 500-1500 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้า 500-1500 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นเครื่องมือจากบ๊อชที่ทั้งทรงพลังและใช้งานได้สะดวกสำหรับการทำงานกับโลหะ ระบบป้องกันการเริ่มทำงานและระบบ KickBack Stop ทำให้มั่นใจได้ทุกครั้งถึงความปลอดภัย

เครื่องเจียรไฟฟ้า 100 มม.

เครื่องเจียรไฟฟ้า 100 มม.

เครื่องเจียรไฟฟ้า 100 มม.
เครื่องเจียรไฟฟ้า 125 มม.

เครื่องเจียรไฟฟ้า 125 มม.

เครื่องเจียรไฟฟ้า 125 มม.
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH