บ๊อช - เครื่องเจียรไฟฟ้าและงานขึ้นรูปโลหะ

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก 500-1900 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก 500-1900 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก 500-1900 วัตต์
เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2000-2600 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2000-2600 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2000-2600 วัตต์
เครื่องขัดเงา

เครื่องขัดเงา

เครื่องขัดเงา
เครื่องเจียรคอตรง

เครื่องเจียรคอตรง

เครื่องเจียรคอตรง
มอเตอร์หินไฟ

มอเตอร์หินไฟ

มอเตอร์หินไฟ
เครื่องตัดแผ่นโลหะ

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

เครื่องตัดแผ่นโลหะ
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH