dcsimg

บ๊อช - เครื่องเจียรไฟฟ้าและเครื่องมือสำหรับงานโลหะ

เครื่องเจียรไฟฟ้า 500 วัตต์ - 1900 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้า 500 วัตต์ - 1900 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้า 500 วัตต์ - 1900 วัตต์
เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2000 วัตต์ - 2600 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2000 วัตต์ - 2600 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2000 วัตต์ - 2600 วัตต์
เครื่องเจียรคอตรง

เครื่องเจียรคอตรง

เครื่องเจียรคอตรง
เครื่องตัดแผ่นโลหะ

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

เครื่องตัดแผ่นโลหะ
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH