dcsimg

บ๊อช - แบตเตอรี่ สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของบ๊อช

ชุดแบตเตอรี่ 7.2 โวลท์
ชุดแบตเตอรี่ 9.6 โวลท์
ชุดแบตเตอรี่ 10.8 โวลท์
ชุดแบตเตอรี่ 12 โวลท์
ชุดแบตเตอรี่ 14.4 โวลท์
ชุดแบตเตอรี่ 18 โวลท์
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH