dcsimg

บ๊อช - เครื่องมือแบบตั้งโต๊ะ

แท่นตัดองศาแบบเลื่อน

แท่นตัดองศาแบบเลื่อน

แท่นตัดองศาแบบเลื่อน
แท่นตัดองศา

แท่นตัดองศา

แท่นตัดองศา
แท่นตัดไฟเบอร์

แท่นตัดไฟเบอร์

แท่นตัดไฟเบอร์
โต๊ะงาน

โต๊ะงาน

โต๊ะงาน
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH