บ๊อช - เครื่องมือแบบตั้งโต๊ะและโต๊ะงาน

เครื่องมือแบบตั้งโต๊ะและโต๊ะงาน

เครื่องมือแบบตั้งโต๊ะของบ๊อชช่วยให้คุณเลื่อยแผง แผ่นไม้ หรือกระดานไม้ได้ตามขนาดที่ต้องการด้วยความแม่นยำสูงสุด คำตอบสุดท้ายสำหรับงานเลื่อยตรงหรือการเลื่อยลบมุมและการเลื่อยเอียง

แท่นตัดองศาและโต๊ะงาน

แท่นตัดองศาและโต๊ะงาน

แท่นตัดองศาและโต๊ะงาน
โต๊ะเลื่อยและโต๊ะงาน

โต๊ะเลื่อยและโต๊ะงาน

โต๊ะเลื่อยและโต๊ะงาน
เครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดโลหะ

เครื่องตัดโลหะ
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH