บ๊อช - ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของบ๊อช

ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของบ๊อช

ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้ายอัจฉริยะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความต้องการของช่างมืออาชีพที่ต้องเดินทางตลอดเวลา

ส่วนประกอบพื้นฐาน

ส่วนประกอบพื้นฐาน

ส่วนประกอบพื้นฐาน
กล่องใส่ของขนาดเล็ก

กล่องใส่ของขนาดเล็ก

กล่องใส่ของขนาดเล็ก
อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้าย
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH