บ๊อช - เครื่องชาร์จ สำหรับแบตเตอรี่ของบ๊อช

เครื่องชาร์จ Singlevolt 10.8 V Li-Ion
เครื่องชาร์จปรับแรงดันไฟฟ้าได้ 3.6 - 10.8 โวลท์ Li-Ion
เครื่องชาร์จ Multivolt 7.2 - 24 V NiCd / NiMH
เครื่องชาร์จปรับแรงดันไฟฟ้าได้ 14.4 - 18 โวลท์ Li-Ion
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH