บ๊อช - ดอกสกัด สำหรับสว่านเจาะทำลาย

ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 28 มม.
ดอกสกัดก้านหกเหลี่ยม 30 มม.
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH