dcsimg

บ๊อช - สว่าน/ไขควงไฟฟ้าไร้สาย - Basic Duty

เครื่องมือขนาดกะทัดรัดสำหรับงานอเนกประสงค์

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู 8 มม.
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 14.4 V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 1.7 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องมือขนาดกะทัดรัดสำหรับงานอเนกประสงค์

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู 7 มม.
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12 V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 1.6 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องมือขนาดกะทัดรัดสำหรับงานอเนกประสงค์

เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของสกรู 6 มม.
แรงดันไฟแบตเตอรี่ 9.6 V
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 1.5 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH