dcsimg

บ๊อช - สว่านไฟฟ้า - 13 มม.

กำลังและประสิทธิภาพ – คุณภาพแห่งผู้ชนะ

กำลังไฟเข้าพิกัด 600 W
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 1.7 กก.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้ 30 มม.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องมือที่แข็งแกร่งและทรงพลัง

กำลังไฟเข้าพิกัด 550 W
น้ำหนักไม่รวมสายไฟ 2.1 กก.
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะไม้ 40 มม.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH