dcsimg

บ๊อช - เครื่องดูดฝุ่น, ปืนยิงกาว, เครื่องเป่าลมร้อน

เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ / เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ / เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่นอเนกประสงค์ / เครื่องดูดฝุ่น
เครื่องเป่าลม พร้อมชุดดูดฝุ่น

เครื่องเป่าลม พร้อมชุดดูดฝุ่น

เครื่องเป่าลม พร้อมชุดดูดฝุ่น
เครื่องเป่าลมร้อน

เครื่องเป่าลมร้อน

เครื่องเป่าลมร้อน
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH