dcsimg

บ๊อช - แผ่นขัดทรายซ้อน (Flap Discs) สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า

ไฟเบอร์ดิส Standard for Metal รุ่นตรง - EN 13743
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH