บ๊อช - เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงของบ๊อชได้รับการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับฝุ่นผงที่กำจัดยากภายใต้สภาวะการทำงานที่ไม่สะดวก ผลลัพธ์การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากอัตราการไหลที่สูงและแรงดันสูง

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH