บ๊อช - HSS Bi-metal ถ้วยเจาะที่ครอบคลุมในทุกด้าน อายุการใช้งานยาวนาน และใช้ความเร็วได้สูง

ถ้วยเจาะ HSS Bi-metal สำหรับอะแดปเตอร์มาตรฐาน
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH