บ๊อช - ใบเลื่อยจิกซอว์ สำหรับพลาสติก

ใบเลื่อยจิกซอว์ ตัดเรียบสำหรับ PP
ใบเลื่อยจิกซอว์ ตัดเรียบสำหรับ PMMA
ใบเลื่อยจิกซอว์ ตัดเรียบสำหรับ Carbon Fiber
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH