dcsimg

บ๊อช - หัวจับดอกสว่านแบบใช้ประแจ

หัวจับแบบใช้ประแจขนาดไม่เกิน 10 มม.
หัวจับแบบใช้ประแจขนาดไม่เกิน 13 มม.
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH