dcsimg

บ๊อช - เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์จากบ๊อชเหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการวัดระยะอย่างแม่นยำด้วยความรวดเร็ว: ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย เครื่องวัดระยะจากบ๊อชจึงมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้สูงสุด

ถ่ายโอนค่าการวัดโดยตรงแบบดิจิตอล

ช่วงวัด 0,05 – 50,00
เลเซอร์ไดโอด 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำสูงที่มาพ้อมกับความสะดวกของการวัด

ช่วงวัด 0,15 – 15,00
น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก.
ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป 3มม

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ 70 ม. แม่นยำและแข็งแกร่งสำหรับการใช้งานเป็นประจำทุกวัน

ช่วงวัด 0,05 – 70,00
เลเซอร์ไดโอด 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
น้ำหนักโดยประมาณ 0.14 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กะทัดรัด·แข็งแกร่ง·ใช้ง่าย คำตอบสำหรับงานวัดขนาดทั่วไปของช่างมืออาชีพ

ช่วงวัด 0,15 – 40,00
เลเซอร์ไดโอด 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH