dcsimg

บ๊อช - เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์จากบ๊อชเหมาะสำหรับมืออาชีพที่ต้องการวัดระยะอย่างแม่นยำด้วยความรวดเร็ว: ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย เครื่องวัดระยะจากบ๊อชจึงมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้สูงสุด

ใหม่ !

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ แบบ 2 in 1

ช่วงวัด 0,05 – 50,00
เลเซอร์ไดโอด 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ถ่ายโอนค่าการวัดโดยตรงแบบดิจิตอล

ช่วงวัด 0,05 – 50,00
เลเซอร์ไดโอด 635 นิวตันเมตร, < 1 มิลลิวัตต์
น้ำหนักโดยประมาณ 0.1 กก.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH