บ๊อช - เทคโนโลยีการวัด

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น
เลเซอร์แบบหมุนได้รอบ

เลเซอร์แบบหมุนได้รอบ

เลเซอร์แบบหมุนได้รอบ
เลเซอร์ตรวจวัดพื้นผิว

เลเซอร์ตรวจวัดพื้นผิว

เลเซอร์ตรวจวัดพื้นผิว
เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น
เลเซอร์กำหนดจุด

เลเซอร์กำหนดจุด

เลเซอร์กำหนดจุด
ตัวรับ

ตัวรับ

ตัวรับ
เครื่องปรับระนาบแบบออปติคอล

เครื่องปรับระนาบแบบออปติคอล

เครื่องปรับระนาบแบบออปติคอล
เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ
กล้องตรวจสอบไร้สาย

กล้องตรวจสอบไร้สาย

กล้องตรวจสอบไร้สาย
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
กล้องจับความร้อนและเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

กล้องจับความร้อนและเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

กล้องจับความร้อนและเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ
ขาตั้งแบบสามขา

ขาตั้งแบบสามขา

ขาตั้งแบบสามขา
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH