dcsimg

บ๊อช - เทคโนโลยีการวัด

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น
เลเซอร์แบบหมุนรอบกำหนดแนวเส้น

เลเซอร์แบบหมุนรอบกำหนดแนวเส้น

เลเซอร์แบบหมุนรอบกำหนดแนวเส้น
เลเซอร์ตรวจวัดพื้นผิว

เลเซอร์ตรวจวัดพื้นผิว

เลเซอร์ตรวจวัดพื้นผิว
เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น

เลเซอร์กำหนดแนวเส้น
เลเซอร์กำหนดจุด

เลเซอร์กำหนดจุด

เลเซอร์กำหนดจุด
ตัวรับ

ตัวรับ

ตัวรับ
กล้องระดับ

กล้องระดับ

กล้องระดับ
เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

เครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ
กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย

กล้องตรวจหาวัตถุไร้สาย
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์

เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ขาตั้งแบบสามขา

ขาตั้งแบบสามขา

ขาตั้งแบบสามขา
อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH