บ๊อช - เทคโนโลยีการวัด

มองเห็นชัดเจนด้วยเลเซอร์สีเขียว 3 เส้นรอบทิศทาง 360° เชื่อมต่อได้ง่าย

ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ 120 m (เส้นผ่าศูนย์กลาง)
ระยะทำงาน 30 ม.
ความแม่นยำ ± 0.2 มม./ม.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูค่าความต่างของอุณหภูมิได้ทันทีด้วยระบบบันทึกค่าอัจฉริยะ

ช่วงวัด -10 °C ถึง +400 °C
ความแม่นยำการวัด IR ±3.0 °C
แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด) 0

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

มองเห็นได้อย่างชัดเจนพร้อมด้วยฟังก์ชั่นอัจฉริยะมากมาย

ระยะทำงานเมื่อใช้ตัวรับ 50 m
ระยะทำงาน 20 ม.
ความแม่นยำ ± 0.3 มม./ม.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

วัดค่าพร้อมบันทึกอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิโดยรอบได้อย่างแม่นยำ

ช่วงวัด -40 °C … +1 000 °C
ความแม่นยำการวัด IR ±1.0 °C
แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด) 50:1

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจหาอเนกประสงค์ที่ใช้งานสะดวกที่สุด ตรวจหาวัตถุทุกชนิดรวมถึงพลาสติกได้อย่างมั่นใจ

ความลึกสูงสุดของการตรวจหาเหล็กกล้า 120 มม.
ความลึกสูงสุดของการตรวจหาทองแดง 120 มม.
ความลึกสูงสุดของการตรวจหา 120 มม.

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

*ไม่รวมแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH