บ๊อช - ตัวรับ

ตัวรับ

ตัวรับประสิทธิภาพสูงและใช้งานสะดวก เพื่อการส่งสัญญาณอย่างแม่นยำได้ถึงระยะ 200 เมตร เทคโนโลยีอัจฉริยะพร้อมจอแสดงผลและสัญญาณเสียง มองเห็นได้อย่างชัดเจนในแสงจ้า สามารถติดตั้งได้กับเสาสำหรับปรับนะนาบหรือเสาแบบยืดหดได้

ตัวรับสัญญาณขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย

ระยะของ 5 – 50 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 2 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 54

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เพิ่มประโยชน์ขึ้นอีกระดับด้วยอุปกรณ์เสริม

ระยะของ 0 – 150 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 1 x แบตเตอรี่ 9 โวลท์ 6LR61
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 65

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ระยะของ 5 – 50 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 2 x แบตเตอรี่ 1.5 โวลท์ LR6 (AA)
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 54

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

เพิ่มประโยชน์ขึ้นอีกระดับด้วยอุปกรณ์เสริม

ระยะของ 5 – 50 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 1 x แบตเตอรี่ 9 โวลท์ 6LR61
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 54

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมเมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม

ระยะของ 0 – 200 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 1 x แบตเตอรี่ 9 โวลท์ 6LR61
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 65

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH