dcsimg

บ๊อช - ตัวรับ

ตัวรับ

ตัวรับเลเซอร์ที่ใช้งานสะดวก สำหรับใช้ร่วมกับเลเซอร์แบบเส้นหรือเลเซอร์แบบหมุนได้รอบ ใช้ได้ทั้งกับงานภายในและภายนอกอาคาร

เพิ่มการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย อุปกรณ์เสริม

ระยะของ 5 – 50 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 1 x แบตเตอรี่ 9 โวลท์ 6LR61
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 54

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขอบคุณประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์เสริม

ระยะของ 0 – 200 เมตร
แหล่งจ่ายไฟ 1 x แบตเตอรี่ 9 โวลท์ 6LR61
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น IP 65

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH