บ๊อช - เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเซาะร่อง

บ๊อชสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับงานเซาะร่องด้วยไอเดียใหม่ๆ การปรับความลึกร่องแบบรวดเร็วและละเอียดโดยใช้ปุ่มหมุนและการนำศูนย์ที่แม่นยำระหว่างฉากนำกับดอกเซาะร่อง ช่วยให้คุณมั่นใจได้ถึงความเที่ยงตรงสูงสุดในทุกการทำงาน

เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเซาะร่อง
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH