dcsimg

บ๊อช - เครื่องขัดกระดาษทราย กบไฟฟ้า และเครื่องเซาะร่อง

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบลูกเบี้ยว
เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน

เครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นสะเทือน
เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเซาะร่อง

เครื่องเซาะร่อง
กบไฟฟ้า

กบไฟฟ้า

กบไฟฟ้า
กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH