บ๊อช - กระดาษทรายและขัดเงา

กระดาษทรายและขัดเงา

ระบบรหัสสีช่วยให้สามารถเลือกใช้สารขัดที่เหมาะกับงานได้อย่างง่ายดาย


อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องเจียรไฟฟ้า
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH