บ๊อช - ใบเลื่อยสำหรับเครื่องตัดโฟมของบ๊อชรุ่น GSG 300 Professional

รายละเอียด
  • ใบเลื่อยที่ให้รอยตัดเรียบและทำงานได้รวดเร็วในวัสดุที่อ่อนและยืดหยุ่น เช่น โฟมหรือผ้าหุ้มยาง
  • ตัดวัสดุที่มีความหนาได้ถึง 30 ซม.
ชุดใบเลื่อยสำหรับเครื่องตัดโฟม GSG 300 Professional ของบ๊อช
ตัวนำใบเลื่อยสำหรับเครื่องตัดโฟม GSG 300 Professional ของบ๊อช
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH