บ๊อช - กล่องใส่ของขนาดเล็ก

กล่องใส่ของขนาดเล็ก

กล่องและลิ้นชักขนาดต่างๆ สำหรับเก็บของที่มีขนาดเล็ก ช่วยให้เป็นระเบียบและสามารถหาของได้อย่างสะดวก การเคลื่อนย้ายทำได้ง่ายยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกับส่วนประกอบพื้นฐานรูปแบบต่างๆ ได้

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH