บ๊อช - ดอกเข้าไม้ที่แม่นยำ สำหรับการเข้าไม้ ดอกเราเตอร์ตรง

รายละเอียด
  • สำหรับการกำหนดทิศทางทั่วไป การเซาะร่อง หรือการเซาะร่องริมแผ่นไม้ ด้วยดอกเซาะร่อง
  • สำหรับกำหนดรูปแบบชิ้นงานตรงหรือโค้ง
  • ดอกเซาะร่องสำหรับร่องเกลียวหนึ่งและสองตัว
ดอกเราเตอร์ตรง, ร่องเกลียวเดี่ยว, ทังสเตนคาร์ไบด์
ดอกเราเตอร์ตรง, สองร่องเกลียว, ทังสเตนคาร์ไบด์
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH