บ๊อช - กล้องจับความร้อนและเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

กล้องจับความร้อนและเครื่องสแกนผนังและตรวจหาวัตถุ

วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างง่ายดายและแม่นยำด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งานง่ายจากบ๊อช : วัดอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ บันทึกเอกสารได้รวดเร็วด้วยกล้องในตัว

ดูค่าความต่างของอุณหภูมิได้ทันทีด้วยระบบบันทึกค่าอัจฉริยะ

ช่วงวัด -10 °C ถึง +400 °C
ความแม่นยำการวัด IR ±3.0 °C
แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด) 0

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

วัดค่าพร้อมบันทึกอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิโดยรอบได้อย่างแม่นยำ

ช่วงวัด -40 °C … +1 000 °C
ความแม่นยำการวัด IR ±1.0 °C
แสง (อัตราส่วนระยะทางที่วัด: จุดวัด) 50:1

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH