dcsimg

บ๊อช - ชุดติดตั้งเข้ากับผนัง

ทางออกสำหรับงานติดตั้งเครื่องเลเซอร์กำหนดแนวเส้นและเลเซอร์กำหนดจุด

ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

กลับไปด้านบน

พิมพลักษณ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH