บ๊อช - ดอกเจาะเพชรแบบเปียก (Wet Core Cutter) เหมาะสำหรับการเจาะคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก

ดอกคว้านคอนกรีตหัวเพชรแบบเปียก G 1/2" และ UNC Professional-plus 1 1/4"
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH