Bosch Group

Bosch Group เป็นซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีและบริการชั้นนำระดับโลก

Bosch Group ทั่วโลก

นวัตกรรม, คุณค่า, วิสัยทัศน์ ค้นพบสิ่งที่ทำให้
บ๊อชไม่เหมือนใคร

Bosch Group ทั่วโลก

เกี่ยวกับบ๊อช

เป็นเวลามากกว่าศตวรรษที่บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ

เกี่ยวกับบ๊อช

ตำแหน่งงาน

ทำความรู้จักบริษัทของเราให้ดีขึ้น และค้นหาว่าเราปฏิบัติงานในประเทศใดบ้าง

ตำแหน่งงาน

การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์

ถึงแม้ตัวเลขจะมหาศาลเพียงใด แต่สำหรับการจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ที่บ๊อช ผู้คนเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าที่สุดต่อเรา

การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์

คุณภาพ

แนวทางและกระบวนการต่างๆ ของเราสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความต้องการของลูกค้า รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของเรา

คุณภาพ
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

© Robert Bosch Limited 2017, all rights reserved