คณะกรรมการบริหาร

Henk Becker, PT/P

Henk Becker เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของ Robert Bosch Power Tools GmbH โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม การผลิต ระบบดิจิตอล คุณภาพ การพัฒนาธุรกิจ ไอที การสื่อสาร บ้านและสวน เครื่องมือวัด และเครื่องมืออเนกประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Henk Becker
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl เป็นคณะกรรมการบริหารของ Robert Bosch Power Tools GmbH โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน/การควบคุม การจัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนด และอุปกรณ์เสริม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stephan Hölzl
Lennart de Vet, PT/ES

Lennart de Vet เป็นคณะกรรมการบริหารของ Robert Bosch Power Tools GmbH โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาดและการขาย องค์กรและกระบวนการสู่ความเป็นเลิศระดับโลก ตลาดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม/ตลาดเกิดใหม่ของ Bosch Blue

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lennart de Vet
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

© Robert Bosch Limited 2017, all rights reserved