ประธานคณะกรรมการบริหาร
Henk Becker, PT/P

Henk Becker, PT/P
Henk Becker, PT/P

Henk Becker ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารของ Robert Bosch Power Tools GmbH ในปี 2019 โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม การผลิต ระบบดิจิตอล คุณภาพ การพัฒนาธุรกิจ ไอที การสื่อสาร บ้านและสวน เครื่องมือวัด และเครื่องมืออเนกประสงค์

Henk Becker ร่วมงานกับ Bosch Group ในปี 1995 ก่อนเข้ารับตำแหน่งปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังที่ Reutlingen ระหว่างปี 2008 ถึง 2013 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของ Robert Bosch Power Tools GmbH ตั้งแต่ปี 2013

ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม การผลิต ระบบดิจิตอล คุณภาพ การพัฒนาธุรกิจ ไอที การสื่อสาร บ้านและสวน เครื่องมือวัด และเครื่องมืออเนกประสงค์

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

© Robert Bosch Limited 2017, all rights reserved