บริษัท

แผนกเครื่องมือไฟฟ้าของบ๊อช

แผนกเครื่องมือไฟฟ้าของ Bosch Group เป็นผู้นำตลาดสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้า

แผนกเครื่องมือไฟฟ้าของบ๊อช

อุปกรณ์เสริมของบ๊อช

จากความแข็งแกร่งของบ๊อช สู่ความสำเร็จของคุณ

อุปกรณ์เสริมของบ๊อช

คณะผู้บริหาร

นอกจากประธานบริษัท คณะผู้บริหารยังประกอบด้วยสมาชิกสี่ท่านที่รับผิดชอบในแต่ละด้านและมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน

คณะกรรมการบริหาร

บริการข่าวประชาสัมพันธ์

ที่นี่ คุณจะพบข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดและข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องมือไฟฟ้าของ
บ๊อช

บริการข่าวประชาสัมพันธ์
กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

© Robert Bosch Limited 2017, all rights reserved