Bosch Power Tools

บริการของบ๊อช

บริการสำหรับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม

บริการสำหรับธุรกิจ / อุตสาหกรรม

ที่นี่ คุณจะพบข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับบริการทั้งหมดสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับมืออาชีพของคุณ

Dremel Services

ฝ่ายบริการ Dremel

ฝ่ายบริการอะไหล่

ฝ่ายบริการหลังการขาย

ติดต่อ

Info

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

โปรดติดต่อที่หมายเลข:

1800 333 8 333

Clock

ติดต่อเรา

จันทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.30 น.