เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูงของบ๊อชได้รับการพัฒนาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับฝุ่นผงที่กำจัดยากภายใต้สภาวะการทำงานที่ไม่สะดวก ผลลัพธ์การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากอัตราการไหลที่สูงและแรงดันสูง

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

GHP 5-13 C
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Metal lance
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

GHP 8-15 XD
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

GHP 5-55
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

GHP 5-65 X
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

GHP 5-75
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Self-intake kit (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Turbo/Roto Lance for GHP 5-13 C/GHP 5-14 (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Turbo/Roto Lance for GHP 6-14 (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Turbo/Roto Lance for GHP 8-15 XD (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Steel-reinforced rubber hose (10 m)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Steel-reinforced rubber hose (8 m)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Lance with vario fan jet nozzle for GHP 5-13 C
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Lance with vario fan jet nozzle for GHP 5-14 (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Lance with vario fan jet nozzle for GHP 6-14 (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

Lance with vario fan jet nozzle for GHP 8-15 XD (สินค้าสั่งพิเศษ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องทำความสะอาดแรงดันสูง

GHP 6-14
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

อีเมล :