Bosch Power Tools

Bosch Group

Bosch Group เป็นซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีและบริการชั้นนำระดับโลก

Bosch Group ทั่วโลก

Bosch Group ทั่วโลก

นวัตกรรม, คุณค่า, วิสัยทัศน์ ค้นพบสิ่งที่ทำให้
บ๊อชไม่เหมือนใคร

เกี่ยวกับบ๊อช

เกี่ยวกับบ๊อช

เป็นเวลามากกว่าศตวรรษที่บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

ทำความรู้จักบริษัทของเราให้ดีขึ้น และค้นหาว่าเราปฏิบัติงานในประเทศใดบ้าง

การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์

การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์

ถึงแม้ตัวเลขจะมหาศาลเพียงใด แต่สำหรับการจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ที่บ๊อช ผู้คนเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าที่สุดต่อเรา

คุณภาพ

คุณภาพ

แนวทางและกระบวนการต่างๆ ของเราสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความต้องการของลูกค้า รวมถึงความรู้และประสบการณ์ของเรา