คณะกรรมการบริหาร
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl, PT/EC
Stephan Hölzl, PT/EC

Stephan Hölzl ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารของ Robert Bosch Power Tools GmbH ในปี 2019 โดยเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน/การควบคุม การจัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนด และอุปกรณ์เสริม

Stephan Hölzl ร่วมงานกับ Bosch Group ในปี 1996 ก่อนเข้ารับตำแหน่งปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาภายในองค์กรระหว่างปี 2015 ถึง 2018 และรองประธานอาวุโสฝ่ายควบคุม วางแผน การควบรวมและการซื้อกิจการ ระหว่างปี 2012 ถึง 2015

ความรับผิดชอบหลัก

รับผิดชอบงานด้านการเงิน/การควบคุม การจัดซื้อ ทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนด และอุปกรณ์เสริม

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว

© Robert Bosch Limited 2017, all rights reserved