สุขภาพและความปลอดภัย

ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทำให้เราเน้นถึงความสำคัญของสุขภาพและความปลอดภัย

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยเครื่องมือไฟฟ้าของบ๊อช


เครื่องมือไฟฟ้าคือสิ่งจำเป็นสำหรับช่างมืออาชีพ เพราะเครื่องมือเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้ และช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือไฟฟ้าต้องทำอย่างระมัดระวัง มิเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ อุบัติเหตุมักเกิดจากความไม่ใส่ใจ ความเบื่อหน่าย และความประมาทเลินเล่อ

หากคำนึงถึงเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัย 10 ข้อต่อไปนี้อยู่ตลอดเวลา คุณจะสามารถทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ที่ด้านขวาของหน้านี้ คุณจะพบกับหนังสือคำแนะนำด้านความปลอดภัยใน
เวอร์ชั่น PDF เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้

1. การปกป้องดวงตา:
แว่นตานิรภัยซึ่งเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยพื้นฐานที่สุดจะช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่น เศษผง ขี้เลื่อย และวัตถุอื่นๆ เข้าสู่ดวงตาได้

2. การปกป้องหู:
ควรใช้ปลั๊กอุดหูขณะที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้า โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบปิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อแก้วหู

3. รู้จักเครื่องมือที่เหมาะกับงาน:
เมื่อทราบว่าควรใช้เครื่องมือชนิดใดที่เหมาะกับงาน จะสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อผู้ใช้หรือความเสียหายต่อวัสดุได้ อ่านคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมอุปกรณ์อย่างละเอียดเสมอ และทำความคุ้นเคยกับคำเตือนด้านความปลอดภัยที่แนะนำ

4. การใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างถูกต้อง:
ไม่ควรถือเครื่องมือโดยจับที่สายไฟเด็ดขาด และควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้ รวมทั้งระวังอย่าให้นิ้วมืออยู่ใกล้ปุ่มเปิด/ปิดขณะที่ถือเครื่องมือที่เสียบปลั๊กอยู่

5. สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม:
ควรมัดผมหากผมยาว และหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่รุ่มร่าม เสื้อผ้าควรปกปิดทั่วทั้งร่างกาย และควรสวมถุงมือหนาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการโดนของมีคมหรือเศษแตกหัก ควรสวมหน้ากากเพื่อป้องกันไม่ให้หายใจเอาละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายของวัสดุที่ทำงานอยู่เข้าไป และรองเท้าบู๊ตนิรภัยและหมวกนิรภัยสามารถป้องกันการบาดเจ็บที่เท้าและศีรษะได้

6. การตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ:
ไม่ควรใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาวะเปียกชื้น และควรตรวจสอบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อหาลวดตัวนำที่โผล่ออกมาจากสายไฟ ปลั๊กที่ชำรุด และขาปลั๊กที่หลวม ควรเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดทุกครั้ง และตรวจสอบซ่อมแซมเครื่องมือที่ชำรุดหรือเครื่องมือที่ส่งเสียงหรือให้ความรู้สึกต่างจากปกติขณะใช้งาน

7. พื้นที่ทำงานที่สะอาด:
ฝุ่นละอองที่สะสมสามารถติดไฟได้หากสัมผัสกับประกายไฟ และควรปิดฝาของเหลวไวไฟให้แน่นและเก็บให้ห่างจากพื้นที่ทำงาน พื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบจะช่วยให้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้

8. การป้องกันล่วงหน้าพิเศษ:
ใช้แคลมป์แบบปลดเร็วเมื่อใช้แท่นเลื่อยปรับองศา และใช้ไม้ดันส่งเมื่อใช้โต๊ะเลื่อย ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้ปืนยิงตะปูหรือเครื่องขัดกระดาษทรายระบบสายพาน

9. การจัดเก็บอย่างถูกต้อง:
ควรจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าเข้าที่หลังการใช้ทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีคุณสมบัติมาใช้งานเครื่องมือดังกล่าว

10. แสงสว่าง:
การให้แสงสว่างที่เหมาะสมขณะทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อทำงานในห้องใต้ดินหรือโรงรถที่อาจมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

กลับไปด้านบน

ประทับ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ข่าวประชาสัมพันธ์
Bosch Group ทั่วโลก | เกี่ยวกับบ๊อช | ตำแหน่งงาน | ความรับผิดชอบขององค์กร | การวิจัยและพัฒนา | การจัดซื้อและระบบโลจิสติกส์ | คุณภาพ

© Robert Bosch GmbH