ดอกเจาะะคอนกรีต

ดอกสว่าน SDS plus-3

ดอกสว่าน SDS plus-3 ทนทานต่อการเจาะในคอนกรีต

ใหม่
ดอกสว่าน SDS plus-3
ดอกสว่าน SDS plus-3 ทนทานต่อการเจาะในคอนกรีต