โต๊ะเลื่อยและโต๊ะงาน

โต๊ะเลื่อยของบ๊อช - เครื่องมือกำลังสูงสำหรับการตัดชิ้นงานขนาดใหญ่

โต๊ะงาน

GTA 3800
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขาตั้งเลื่อย

GTA 60 W
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขาตั้งเลื่อย

GTA 600
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขาตั้งเลื่อย

GTA 6000
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 J
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โต๊ะเลื่อย

GTS 10 XC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โต๊ะเลื่อย

GTS 254
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โต๊ะเลื่อยไร้สาย BITURBO

GTS 18V-216
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com