ชุดดอกสว่าน สว่านกระแทก/ตัวเจาะ ก้านหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว

1 ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอง (2)
เครื่องจักร: สว่านกระแทก/ตัวเจาะ
ส่วนติดต่อ: ก้านหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com