work place safety

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

workplace safety angle grinder

เป็นผู้นำในการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย

สาเหตุทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อบริเวณแหล่งจายไฟ ซึ่งบ่อยครั้งมาจากความเสียหายของสายไฟหลักหรือสายไฟขาดขณะทำงาน สิ่งสำคัญคือไม่จับสายไฟ และให้ดึงปลั๊กไฟหลักออกทันที อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่อกรณีสายไฟชำรุด


rotary hammer safety

วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บคือการรู้จักเครื่องมือของคุณและใช้งานอย่างถูกต้อง

  • ช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และดอกสว่านตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานเสมอ และคำนึงถึงลักษณะงานที่ต้องทำ การใช้เครื่องมืออย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้งานอื่นนอกเหนือจากงานแนะนำ อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายได้
  • ตื่นตัวอยู่เสมอ มีสมาธิกับสิ่งที่คุณกำลังทำ และใช้สติทุกครั้งเมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า หลีกเลี่ยงใช้เครื่องมือไฟฟ้า เมื่อคุณเหนื่อยหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด แอลกอฮอล์ หรือยารักษาโรค โปรดจำไว้ว่า การประมาทเพียงชั่วครู่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสได้


  • ห้ามถือเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณสายไฟ ถอดประแจออกทุกครั้งก่อนที่จะเปิดเครื่อง เนื่องจากส่วนที่ติดอยู่กับชิ้นส่วนอาจหมุนและทำให้เกิดอันตรายได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง 'ปิด' ก่อนที่จะเสียบปลั๊กหรือใส่แบตเตอรี่ หรือเมื่อหยิบหรือถือเครื่องมือ การจับเครื่องมือไฟฟ้าบริเวณสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้าขณะที่สวิตช์เปิดอยู่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • รอให้เครื่องหยุดสนิทก่อนจะวางลงเสมอ เพราะอุปกรณ์เสริมอาจติดขัดและทำให้สูญเสียการควบคุมเครื่องมือ
  • ถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้าออกทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือเมื่อต้องการจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าของคุณ วิธีนี้จะลดความเสี่ยงที่เครื่องมือไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
rotary hammer safety

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดคือสถานที่ทำงานที่ดี ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ พื้นที่รกหรือมืดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีและอย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นละเอียดที่ติดไฟได้ เพราะครื่องมือไฟฟ้าสามารถสร้างประกายไฟ ซึ่งอาจจุดชนวนฝุ่นหรือควันได้ง่าย
  • รักษาระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างคนงานขณะทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการยืนที่สมดุลและเหมาะสมตลอดเวลาเพื่อให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าของคุณได้อย่างเต็มที่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานมีแสงสว่างที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่น ห้องใต้ดิน


สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com