clean workplace

ระบบการทำงานที่สะอาด

บางครั้งสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยฝุ่นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เครื่องมือไฟฟ้าหลายชนิด เช่น เลื่อยวงเดือน แท่นตัด เครื่องเจียร สว่านโรตารี่ เครื่องขัด ฯลฯ ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมากระหว่างการทำงาน

ฝุ่นที่เกิดจากการทำงานสามารถติดไฟได้ อนุภาคที่เป็นอันตรายในอากาศสามารถหายใจเข้าไปได้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นเป็นเวลานานจะทำให้อุปกรณ์เสริมของคุณเสียหาย ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

dusty work place

ความเสี่ยงต่อสุขภาพในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

harmness_of_dust
เครื่องมือภายในระบบจัดการฝุ่น Bosch

บ๊อชมีเครื่องมือจำนวนมาก ที่สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นหรือชุดเครื่องดูดฝุ่นของบ๊อชได้

power_tools_with_dust_soltuions
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com