electrical_personal_safety

ไฟฟ้าและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ไฟฟ้าและความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  • ปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้าจะต้องตรงกับเต้ารับเสมอ ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟหลักไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินไม่ควรไม่ใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ใดๆ การดัดแปลงปลั๊กทำให้ปลั๊กไม่ตรงกับเต้ารับหรือการใช้อะแดปเตอร์ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
  • เมื่อทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกายกับพื้นผิวที่ต่อสายดินโดยเฉพาะท่อ หม้อน้ำ หรือตู้เย็น หากร่างกายของคุณติดกับสายดิน คุณอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
  • น้ำและเครื่องมือไฟฟ้าไม่ใช่ของคู่กัน อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าของคุณโดนฝนหรือเปียกน้ำ เมื่อน้ำหรือความชื้นเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ เมื่อต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้ากลางแจ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้สายไฟที่ต่อที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเท่านั้น
electrical safety

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

นอกจากความปลอดภัยในสถานที่ทำงานแล้ว การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรสวมแว่นตานิรภัย อุปกรณ์ปกป้องหู หมวกนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ เสมอ และเมื่อทำงานเจียรงานตัดโลหะ แนะนำให้คุณสวมชุดทำงานที่ทนไฟได้ดี

personal safety

  • สวมใส่แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่น เศษ ขี้เลื่อยไม้ และสารอื่นๆ ไม่ให้เข้าตา และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหู เพื่อลดความเสียหายที่หูที่เกิดจากความชื้นที่เกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าได้
  • หน้ากากกันฝุ่นช่วยป้องกันผู้ใช้จากการสูดดมอนุภาคที่เป็นอันตรายในที่ทำงาน
  • เมื่อทำงานกับเครื่องมือไฟฟ้าควรแต่งกายให้เหมาะสมเสมอ กรณีผมยาว สวมเครื่องประดับ และใส่เสื้อผ้าหลวม ๆ อาจทำให้สิ่งเหล่านี้ติดอยู่ในเครื่องมือขณะใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ดังนั้นผมยาวควรมัดผม ควรหลีกเลี่ยงเครื่องประดับที่ไม่จำเป็น เสื้อผ้าควรคลุมทั้งตัว สวมถุงมือหนา รองเท้าที่ทนทาน และใส่หมวกกันน็อค เพื่อหลีกเลี่ยงของมีคม สะเก็ด หรือของตกใส่


สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com