เลื่อยจิ๊กซอว์

ความลึกของฟัน: 2.2 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ความทนทานสูงสำหรับการตัดพลาสติกผสมที่เป็นวัสดุขัดถูอย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.1 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

ความทนทานสูงสำหรับการตัดเหล็กกล้าไร้สนิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.4 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

ความทนทานสูงสำหรับการตัดเหล็กกล้าไร้สนิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 4.3 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ความทนทานสูงสำหรับการตัดไฟเบอร์และพลาสเตอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 4.3 มม., ความยาวใบมีด: 132 มม.

ความทนทานสูงสำหรับการตัดไฟเบอร์และพลาสเตอร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คาร์ไบด์กรวด K50, ความยาวใบมีด: 83 มม.

ความทนทานสูงสำหรับการตัดเซรามิกอย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.9-2.3 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

การตัดส่วนโค้งของไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 3 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 4-5.2 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 4-5.2 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

การตัดส่วนโค้งของไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 4 มม., ความยาวใบมีด: 180 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 2.7 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2.5 มม. กลับด้าน, ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.4 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

การตัดส่วนโค้งของไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 4-5.2 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 3 มม., ความยาวใบมีด: 117 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2.2 มม. XC, ความยาวใบมีด: 117 มม.

ตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อยเป็นพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 4 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

การตัดส่วนโค้งของไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 2-3 มม., ความยาวใบมีด: 117 มม.

การตัดไม้อ่อนและวัสดุงานไม้ที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูทั้งหนาและบางได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2.2 มม. XC, ความยาวใบมีด: 117 มม.

ตัดไม้แข็งและวัสดุงานไม้ที่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อยเป็นพิเศษ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 2.4-5 มม., ความยาวใบมีด: 132 มม.

ตัดวัสดุไม้ที่มีโลหะแบบหนาและบางได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.1-1.5 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

การตัดโลหะแผ่นตัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.1-1.5 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

การตัดส่วนโค้งในโลหะแผ่นตัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.2 มม., ความยาวใบมีด: 132 มม.

การตัดท่อโลหะและแนวขอบ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.9-2.3 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

การตัดโลหะแผ่นตัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.1-1.5 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ป้องกันการแตกหักในโลหะแผ่นเจาะรู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.5 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

ป้องกันการแตกหักในการตัดส่วนโค้งของโลหะแผ่นเจาะรู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.9-2.3 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ป้องกันการแตกหักในโลหะแผ่นเจาะรู

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.2 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ตัดโลหะแผ่นเจาะรูอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ตัดโลหะแผ่นเจาะรูอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.2 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

การตัดท่อโลหะและแนวขอบอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2.0 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

การตัดท่อโลหะและแนวขอบอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 1.2-2.6 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ป้องกันการแตกหักขณะตัดโลหะแผ่นเจาะรูแบบบางและหนาอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 0.8 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

สำหรับตัดเหล็กกล้าไร้สนิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.4 มม., ความยาวใบมีด: 83 มม.

สำหรับตัดเหล็กกล้าไร้สนิม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 3 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

การตัดอะลูมิเนียมอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 3 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

การตัดส่วนโค้งในอะลูมิเนียมอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 4 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดเทอร์โมพลาสติกที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2.3 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดเทอร์โมพลาสติกที่ไม่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 1.8 มม., ความยาวใบมีด: 92 มม.

ตัดเทอร์โมพลาสติกที่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: 2.0 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดเทอร์โมพลาสติกที่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ความลึกของฟัน: โปรเกรสซีฟ 4-5.2 มม., ความยาวใบมีด: 100 มม.

ตัดไม้แข็งและวัสดุงานไม้ที่เป็นวัสดุขัดถูได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

อีเมล :