เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็ก 500-1900 วัตต์

เครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นเครื่องมือจากบ๊อชที่ทั้งทรงพลังและใช้งานได้สะดวกสำหรับการทำงานกับโลหะ ระบบป้องกันการเริ่มทำงานและระบบ KickBack Control ทำให้มั่นใจได้ทุกครั้งถึงความปลอดภัย

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWX 180-LI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 18-125 L
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าพร้อมระบบ X-LOCK

GWX 9-125 S
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สายพร้อมระบบ X-LOCK

GWX 18V-10 C
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สายพร้อมระบบ X-LOCK

GWX 18V-10 SC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWS 18V-100 SC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 17-125 CI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 18-125 SPL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 9-100 P
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWS 18V-10 SC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 6-100 S
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 19-125 CIE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWS 18 V-LI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 900-100
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าพร้อมระบบ X-LOCK

GWX 14-125
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย BITURBO

GWS 18V-15 SC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWS 18V-10
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 13-125 CI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 15-125 CIEP
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 7-100
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 060
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 7-100 ET
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 7-100 T
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 750-100
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 8-100 Z
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

GDE 125 EA-T
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

GDE 115/125 FC-T
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWS 12V-76
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 900-100 S
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com