ดอกสกัด

อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30%

ไม่มีการขัดจังหวะการทำงานและการติดขัดน้อยลงในงานคอนกรีตที่ต้องการความแม่นยำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มีการหยุดหมุน

ดอกสกัดมาตรฐานสำหรับงานปรับเปลี่ยนการตกแต่งอาคารหลายประเภทกับคอนกรีตและอิฐ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ไม่มีการหยุดหมุน

ดอกสกัดมาตรฐานสำหรับงานปรับเปลี่ยนการตกแต่งอาคารหลายประเภทกับคอนกรีตและอิฐ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 30%

ติดขัดน้อยลงและทำงานได้มากขึ้นกับคอนกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกสกัดมาตรฐานสำหรับงานปรับเปลี่ยนการตกแต่งอาคารหลายประเภทกับคอนกรีตและอิฐ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อัตราการกำจัดวัสดุสูงกับวัสดุก่อและปูน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รื้อกระเบื้องปูผนังและพื้นได้อย่างรวดเร็วและสะอาดเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตัดช่องแคบๆ ในคอนกรีตและอิฐได้อย่างง่ายดาย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ไม่มีการขัดจังหวะการทำงานและการติดขัดน้อยลงในงานคอนกรีตที่ต้องการความแม่นยำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ติดขัดน้อยลงและทำงานได้มากขึ้นกับคอนกรีต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกสกัดมาตรฐานสำหรับการรื้อถอนหลากหลายประเภทสำหรับงานคอนกรีตและอิฐ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกสกัดคอนกรีตและอิฐสำหรับการรื้อถอนหลากหลายประเภท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลับคมด้วยตนเอง

รื้อกระเบื้องปูผนังและพื้นได้อย่างรวดเร็วและสะอาดเรียบร้อย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกสกัดมาตรฐานสำหรับการรื้อถอนหลากหลายประเภทสำหรับงานคอนกรีตและอิฐ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

พร้อมก้านหกเหลี่ยม 19 มม.

ดอกสกัดมาตรฐานสำหรับการรื้อถอนหลากหลายประเภทสำหรับงานคอนกรีตและอิฐ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

พร้อมก้านหกเหลี่ยม 28 มม.

อัตราการกำจัดวัสดุสูงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการขัดจังหวะการทำงาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

พร้อมก้านหกเหลี่ยม 30 มม.

อัตราการกำจัดวัสดุสูงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการขัดจังหวะการทำงาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

อีเมล :