ดอกสว่านโลหะ

ดอกสว่านกราวด์ HSS Twist

สำหรับสว่าน/ตัวเจาะแบบหมุน

ดอกสว่านกราวด์ HSS Twist สามารถทำการเจาะได้อย่างมั่นคงในการใช้งานกับโลหะตามมาตรฐาน

  • ปลายแบบจุดแยกที่กำหนดศูนย์ด้วยตนเอง 135 องศาให้สมดุลในการตัดและการกำหนดศูนย์โดยไม่มีการเลื่อน
  • ดอกแบบกราวด์ละเอียดที่ทำมาจาก HSS ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ก้านทรงกระบอกใช้ได้กับหัวจับดอกสว่านสามขา

วัสดุ

เหล็ก
เหล็กหล่อ
เลือกข้อมูลจำเพาะของคุณ

ระยะใช้งาน มม. 28 options

เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. 124 options

ความยาวรวม มม. 28 options

เลือกขนาดแพ็ค 5 options


ดอกสว่านกราวด์ HSS Twist
จาก 
สำหรับสว่าน/ตัวเจาะแบบหมุน

เหมาะกับเครื่องมือของแบรนด์ส่วนใหญ่

imageAlt
imageAlt
imageAlt

ก้านทรงกระบอกใช้ได้กับหัวจับดอกสว่านสามขา

การเจาะด้วยความแม่นยำสูง

ดอกสว่านกราวด์ HSS Twist สามารถทำการเจาะได้อย่างมั่นคงในการใช้งานกับโลหะตามมาตรฐาน

  • ดอกแบบกราวด์ละเอียดที่ทำมาจาก HSS ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ไม่จำเป็นต้องเจาะนำร่องก่อนได้โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง 10 มม.
  • ผลิตตาม DIN 338 โดยมีดอกสว่านประเภท Type N (มุมร่อง) ที่มีปลาย 135 องศา และความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางที่ h8
ดูเพิ่มขึ้น

ภาพรวมรุ่นต่างๆ

รุ่นผลิตภัณฑ์ที่มี: 202

รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลาง (D) มม. ระยะใช้งาน มม. ความยาวรวม มม. เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) มม. จำนวนบรรจุ
2 608 585 433 - 5 20 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 434 - 10 30 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 435 - 16 38 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 436 - 20 43 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 437 - 24 49 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 438 - 30 57 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 439 - 33 61 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 440 - 36 65 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 441 - 39 70 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 442 - 43 75 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 443 - 47 80 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 444 - 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 445 - 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 446 - 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 447 - 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 448 - 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 449 - 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 450 - 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 451 - 75 117 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 452 - 75 117 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 453 - 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 454 - 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 455 - 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 456 - 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 457 - 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 458 - 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 459 - 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 460 - 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 461 - 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 462 - 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 463 - 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 464 - 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 465 - 114 169 - 4 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 466 - 120 178 - 4 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 467 1.10 14 36 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 468 1.20 16 38 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 469 1.30 16 38 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 470 1.40 18 40 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 471 1.60 20 43 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 472 1.70 20 43 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 473 1.80 22 46 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 474 1.90 22 46 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 475 2.10 24 49 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 476 2.30 27 53 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 477 2.40 30 57 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 478 2.60 30 57 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 479 2.70 33 61 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 480 2.90 33 61 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 481 3.10 36 65 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 482 3.40 39 70 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 483 3.70 39 70 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 484 3.80 43 75 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 485 3.90 43 75 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 486 4.10 43 75 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 487 4.30 47 80 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 488 4.60 47 80 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 489 4.70 47 80 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 490 4.90 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 491 5.10 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 492 5.30 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 493 5.40 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 494 5.60 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 495 5.70 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 496 5.90 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 497 6.10 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 498 6.30 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 499 6.60 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 500 6.90 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 501 7.10 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 502 7.30 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 503 7.40 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 504 7.60 75 117 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 505 7.70 75 117 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 506 7.80 75 117 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 507 7.90 75 117 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 508 8.10 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 509 8.20 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 510 8.30 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 511 8.40 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 512 8.60 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 513 8.70 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 514 8.90 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 515 9.10 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 516 9.20 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 517 9.30 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 518 9.40 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 519 9.60 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 520 9.70 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 521 9.90 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 522 10.10 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 523 10.20 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 524 10.30 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 525 10.40 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 526 10.60 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 527 10.70 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 528 10.80 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 529 10.90 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 530 11.10 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 531 11.20 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 532 11.30 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 533 11.40 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 534 11.60 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 535 11.70 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 536 11.80 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 537 11.90 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 538 12.10 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 539 12.20 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 540 12.30 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 541 12.40 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 542 12.60 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 543 12.70 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 544 12.80 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 545 12.90 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 593 14.00 108 160 - 4 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 594 15.00 114 169 - 4 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 595 16.00 120 178 - 4 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 906 1.00 12 34 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 907 1.50 18 40 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 908 2.00 24 49 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 909 2.50 30 57 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 910 2.60 30 57 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 911 3.00 33 61 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 912 3.20 36 65 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 913 3.30 36 65 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 914 3.50 39 70 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 915 3.80 43 75 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 916 4.00 43 75 - 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 917 4.10 43 75 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 918 4.20 43 75 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 919 4.30 47 80 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 920 4.50 47 80 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 921 4.80 52 86 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 922 5.00 52 86 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 923 5.10 52 86 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 924 5.20 52 86 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 925 5.50 57 93 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 926 6.00 57 93 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 927 6.50 63 101 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 928 6.80 69 109 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 929 7.00 69 109 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 930 7.50 69 109 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 931 7.80 75 117 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 932 8.00 75 117 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 933 8.50 75 117 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 934 9.00 81 125 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 935 9.50 81 125 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 936 10.00 87 133 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 937 10.50 87 133 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 938 11.00 94 142 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 939 11.50 94 142 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 940 12.00 101 151 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 941 12.50 101 151 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 585 942 13.00 101 151 - 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 024 4.00 43 75 4 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 027 5.00 52 86 5 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 033 6.50 63 101 6.5 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 037 8.00 75 117 8 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 042 10.00 87 133 10 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 048 13.00 101 151 13 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 049 1.00 12 34 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 050 1.50 18 40 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 051 2.00 24 49 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 052 2.20 27 53 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 053 2.50 30 57 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 054 2.80 33 61 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 055 3.00 33 61 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 056 3.20 36 65 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 057 3.30 36 65 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 058 3.50 39 70 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 059 4.00 43 75 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 060 4.20 43 75 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 061 4.50 47 80 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 062 5.00 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 063 5.20 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 064 5.50 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 065 5.80 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 066 6.00 57 93 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 067 6.20 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 068 6.50 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 069 6.80 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 070 7.00 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 071 7.50 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 072 8.00 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 073 8.50 75 117 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 074 8.80 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 075 9.00 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 076 9.50 81 125 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 077 10.00 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 078 10.50 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 079 11.00 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 080 11.50 94 142 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 081 12.00 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 082 12.50 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 083 13.00 101 151 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 086 3.00 33 61 3 2 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 332 3.60 39 70 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 333 4.40 47 80 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 334 4.80 52 86 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 335 6.40 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 336 6.70 63 101 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 337 7.20 69 109 - 10 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 595 338 9.80 87 133 - 5 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

จากทั้งหมด ผลิตภัณฑ์