ประแจบล็อก

ช่อง Impact Control

สำหรับสว่าน/ตัวเจาะแบบหมุน, สำหรับสว่านกระแทก/ตัวเจาะ, สำหรับไขควง

ช่อง Impact Control มีความทนทานสูงเมื่อใช้ขันสกรูหกเหลี่ยมด้วยสว่านกระแทกและประแจ

  • เหล็กกล้า S2 Modified Steel และกระบวนการอบร้อนที่เหมาะสมช่วยให้ช่องมีความทนทานมากขึ้นเป็นพิเศษ ช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น
  • ก้านขับสี่เหลี่ยมใช้ได้กับหัวจับดอกสว่านสามขา

วัสดุ

ไม้อ่อน
เหล็กไร้สนิม
เลือกข้อมูลจำเพาะของคุณ

ระยะ (L) มม. 9 options

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D1) มม. 11 options

ประเภทและขนาดลูกบล็อก 4 options

เลือกขนาดแพ็ค 1 ชิ้น


ช่อง Impact Control
จาก 

แข็งแรงทนทานสูง

ช่อง Impact Control มีความทนทานสูงเมื่อใช้ขันสกรูหกเหลี่ยมด้วยสว่านกระแทกและประแจ

ภาพรวมรุ่นต่างๆ

รุ่นผลิตภัณฑ์ที่มี: 44

รหัสสินค้า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D1) มม. ความกว้างของส่วนแบน มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D2) มม. ประเภทและขนาดลูกบล็อก จำนวนบรรจุ
1 608 551 006 13 10 15.30 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 003 19 10 16.40 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 012 25 10 17.60 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 302 15 10 22.00 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 007 13 11 16.50 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 013 25 11 18.90 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 303 16.3 11 22.00 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 008 13 12 17.90 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 005 19 12 19.00 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 009 13 13 19.10 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 006 22 13 20.20 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 015 25 13 21.40 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 304 19.5 13 18.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 622 300 9.5 14 19.85 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 008 22 15 22.90 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 009 22 16 24.30 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 010 22 17 25.40 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 019 30 17 26.60 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 305 19.5 17 23.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 021 30 19 29.10 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 005 44 19 32.50 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 301 14.5 19 25.85 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 306 19.5 19 25.85 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 307 19.5 21 27.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 308 19.5 21 27.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 555 024 30 22 32.90 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 011 44 22 36.50 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 309 19.5 22 29.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 555 053 30 24 35.40 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 015 44 24 38.90 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 310 19.5 24 31.75 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 555 059 30 27 39.30 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 021 44 27 42.50 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
2 608 522 311 19.5 27 35.75 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 555 065 30 30 43.00 สี่เหลี่ยมภายนอก 1/2" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 027 44 30 46.50 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 029 44 32 48.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 556 033 44 36 53.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 002 13 6 10.20 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 003 13 7 11.40 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 000 19 7 12.50 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 004 13 8 12.70 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 552 001 19 8 13.80 สี่เหลี่ยมภายนอก 3/8" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
1 608 551 005 13 9 13.50 ก้านหกเหลี่ยม 1/4" 1 ชิ้น ค้นหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่

จากทั้งหมด ผลิตภัณฑ์